2015
 •  
  Produktblad Ad-RESCUESäkerhetsdatablad Ad-RESCUEMer informationAd-RESCUE, art nr 652001


  Ad-RESCUE är en syntetisk tillsats utformad för att förbättra AdBlue® lösningens effektivitet i enheter med SCR (Selective Catalytic Reduction) och för efterbehandling av dieselavgaser i lätta och tunga fordon.

  SCR-system ska ge en minskning av NOx-emissioner (kväveoxider) från dieselmotorer i och med att det sprutas in en vattenbaserad urealösning (AdBlue®) i katalysatorn. Dock kan denna insprutning av urea innehållande lösning leda till ett flertal olika driftproblem. Ett av problemen är de hårda blockeringar som bildas av cyanursyre kristaller i katalysatorn och injektoren och dessa kan leda till fullständigt motorstopp. Den enda lösningen verkar då bestå i en mekanisk rengöring av SCR katalysatorn men det kommer oundvikligen att leda till samma problem efter ett tag.

  Ad-RESCUE är en förebyggande tillsatslösning som tillsätts till AdBlue®. Ad-RESCUE förhindrar bildandet av blockeringar genom cyanursyra i SCR-systemet och säkerställer en trygg drift av motor och SCR. Effektiviteten av tillsatsen har bevisats och bekräftats i många vägtester. Ad-RESCUE förebygger kristallisering, ger driftsäkerhet i SCR och minskar underhållskostnader. Ad-RESCUE kan inte lösa upp befintliga avlagringar och måste användas i förbeyggande syfte. Vår produkt är helt löslig i AdBlue® och påverkar inte någon av dess egenskaper eller specifikationer.

  Ad-RESCUE lagras och hanteras vid temperaturer mellan -5 och + 40 ° C. Beroende på förvaringstemperaturen kan Ad-RESCUE ibland bli grumlig. Detta har ingen inverkan på homogenitet och prestanda. Ad-RESCUE återfår sin ursprungliga klarhet i rumstemperatur (~ 20°C). Den rekommenderade metoden för att tillsätta Ad-RESCUE i AdBlue® är att injicera det i flödesledningen eller lagringsbehållare. För tillfällig användning kan Ad-RESCUE tillsättas i AdBlue®- behållaren. Ad-RESCUE har en hållbarhetstid på upp till 12 månader vid normala förvaringsförhållandena.

  Användning:

  Den rekommenderade inblandningen i AdBlue® är 0,16 %, dvs 1 liter räcker till 625 liter AdBlue®

  Förpackningar:

  1 liter med 25 ml dosering: Art.nr: 652001
  10 liter: Art.nr: 6520010
  20 liter: Art.nr: 652020
  200 liter: Artn.nr: 652200