2015

KOMPETENSÖKNING

Hur går de till?

Vi börjar med en basutbildning som tar 2 dagar. Första halvan av dagen börjar med en teoretisk del i konferenssalen. Denna följs upp med en praktisk del i vår verkstad på eftermiddagen för att ge en god inblick i vad som händer både i teori och praktik när tillsatser används i motorns oljesystem, kylsystem och andra driftsystem. Naturligtvis certifierar vi dig efter avslutad utbildning. Efter ca 1 år eller när du känner för det kommer vi att fördjupa din kunskap med en utökad utbildning på tillbehör och teknisk utrustning.